Recuperare Medicala Respiratorie -Sala de Gimnastica

Dată fiind diversitatea patologiei respiratorii, Compartimentul de Recuperare Medicală Respiratorie include posibilităţi de abordare şi „întrerupere” a diverselor mecanisme şi relee de perpetuare ale bolilor pulmonare. În acest sens, actualmente el oferă pacienţilor:

 • Cabinet de explorări funcţionale respiratorii complexe şi testare la efort (cicloergospirometrie, bodypletismografie, determinarea presiunilor respiratorii maximale)
 • Aerosoloterapie (umidificare bronhică, facilitare/evacuare secreţii bronşice, bronhodilatare, etc.)
 • Fiziokinetoterapie (gimnastică corectoare, reeducare respiratorie, antrenament la efort dozat, etc.)
 • Consiliere şi terapie educaţională
 • Ventilaţie noninvazivă
 • Oxigenoterapie
 • Repleţie nutriţională (determinarea bio-impedanţometrică de mare precizie)
Beneficiile oferite de acest compartiment se reflectă:

I. La nivel individual prin:
- îmbunătăţirea calităţii vieţii;
- integrarea mai plenară psiho-socială;
- creşterea duratei de viaţă.

II. Pentru societate prin:
- scăderea costului medicaţiei, secundară diminuării frecvenţei vizitelor la medic, la serviciile de urgenţă, şi a spitalizărilor;
- scăderea absenteismului la lucru / şcoală;
- creşterea randamentului în muncă.

Infrastructura materială foarte modernă şi resursa umană competentă şi ultraspecializată ale comparatimentului au fost unele dintre premisele care au stat la baza acreditării ARACIS a Programului de studii masterale Prevenţie şi Recuperare în Afecţiunile Cardio-Pulmonare, care este singurul din ţară pe domeniul Sănătate, care se adresează formării şi perfecţionării profesionale de personal în acest areal. Mai mult, integrarea clinică a activităţii de formare profesională în condiţiile dotării cu un echipament de explorări funcţionale ultraperformant au făcut ca centrul universitar Timişoara să devină al doilea centru din România, după Bucureşti, capabil să ofere condiţiile necesară formării complete în cadrul învăţământului postuniversitar medical de pregătire prin rezidenţiat pentru specializarea Pneumologie, în care există şi un modul de 3 luni de Explorări Funcţionale Respiratorii Speciale.
Dr. Cristian Oancea (Medic Coordonator CRMR)
Conf. Dr. Ovidiu Fira-Mlădinescu (Medic Coordonator Explorări Funcţionale)
tel. secţie - 0732.680140 (non-stop, 24/24)
 • consult si tratament de specialitate al patologiei pulmonare
 • reabilitarea aparatului respirator
 • testare spirometrica
 • testare integrata cardio-pulmonara
 • testarea musculaturii respiratorii
 • bodypletismografie
 • bioimpedantometrie
 • monitorizare holter a SatO2
 • ventilatie non-invaziva
 • aerosoloterapie
 • oxigenoterapie
Tratat de Reabilitare Pulmonară, ISBN 978-973-52-0574-4, editura Mirton 2009 (sub egida Prof.Dr.Voicu Tudorache) tratatul a fost premiat cu premiul Academiei Romane – Iuliu Hațieganu in anul 2011

Clinical relevance of maximal inspiratory pressure. Determination in COPD exacerbation. V. Tudorache, C. Oancea, O. F. Mlădinescu, International Journal of COPD. 2010: 5 119–123