Comitetul director

Comitetul Director al spitalului:
– Dr. Lazureanu Elena Voichita – Manager ;
– Dr. Oancea Cristian – Director Medical ;
– Ec. Badea Janeta – Director Financiar Contabil.