Legislatie

Contract colectiv de munca 2016-2017

Anexa 19-concedii medicale

Ordinul 43/2016

OUG nr. 158/2005

Ordin 1502 din 24.12.2015

Ordin 1542 din 15.12.2015

Ordin 1548 din 15.12.2015

Ordin 1549 din 15.12.2015

Ordin 1566 din 17.12.2015

Ordin 1703 din 28.12.2015

Hotarare 994 din 23.12.2015

Norme metodologice CNAS 2015

Ordin CNAS 185/2015

Ordin CNAS 246/2015

Ordin Ministerul Sanatatii 386/2015

 

Cardul național de asigurări de sănătate

card sanatate
Cardul Naţional de Asigurări de Sănătate
Ce este cardul naţional de sănătate?
Cardul de sănătate CEAS este un proiect  de interes naţional care are ca scop principal transparentizarea şi eficientizarea fondurilor utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Cardul naţional de sănătate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale CNAS.
El va deveni instrumentul de confirmare a prestării  tuturor serviciilor din sistem (PIAS).
Ce conţine cardul?
Cardul naţional de sănătate primit de asigurat conţine doar datele de identificare ale asiguratului.
Pe card  şi în memoria electronică a cardului sunt imprimate următoarele informaţii:

  • Numele şi prenumele asiguratului
  • Codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
  • Numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de  sănătate (CID)
  • Data naşterii
  • Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscripţiona pe cardul de sănătate date medicale.

Cine intră în posesia cardului naţional de sănătate?
Persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani vor primi cardul naţional de sănătate.
Copiii cu vârsta de până la 18 ani  beneficiază de servicii medicale gratuite conform legii.

Cum intri în posesia cardului naţional de sănătate?

În data de 19 septembrie 2014 a început procesul de distribuire a cardului naţional de sănătate, care se realizează după graficul stabilit în contractul-cadru şi în contractele subsecvente încheiate de CNAS şi casele de asigurări cu CN Poşta Română.
Cardul este distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate şi a semnăturii de primire. Poştaşul face cel puţin două vizite la domiciliul asiguratului şi, în cazul în care acesta nu va fi găsit acasă, îi va lăsa un aviz poştal pe care va fi menţionată perioada în care asiguratul poate să ridice cardul de la oficiul poştal.
Până în prezent, peste 12,5 milioane de asiguraţi au intrat în posesia cardului de sănătate prin intermediul serviciilor poştale. Aproximativ 700.000 de asiguraţi vor primi cardul de la sediul casei de asigurări în evidenţa căreia se află, sau prin intermediul medicului de familie.
Procesul de tipărire şi distribuire a cardului naţional de sănătate va continua pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii iniţiale.

Cum activezi cardul de sănătate?
Activarea cardului de sănătate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicină primară, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima dată după primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic pentru activarea cardului.
Operaţiunea de activare durează maxim 30 de secunde şi constă în înlocuirea codului pin iniţial al cardului (000) cu un cod pin din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie să îl divulge. Codul pin rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.

Cum utilizezi cardul de sanatate?
Odată  activat, cardul de sănătate va fi prezentat ori de câte ori asiguratul apelează  la furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate pentru servicii medicale sau farmaceutice.
Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul pin.
Instant, aplicaţia cardului va afişa un mesaj în care va informa furnizorul dacă posesorul cardului este asigurat sau nu.
Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate.
Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară utilizarea cardului de sănătate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate.

Ce facem în situaţia în care cardul de sănătate se blochează?
Dacă asiguratul tastează greşit, de cinci ori consecutiv, codul pin al cardului de sănătate, acesta se blochează.
În această situaţie, medicul va telefona la numărul de helpdesk 021.202.6995, unde se alocă un număr de tichet, iar prin e-mail, la adresa suport.ceas@casan.ro, se dau informaţiile privind cardul blocat.

Cum obţinem un nou card de sănătate?
Asiguraţii care au primit carduri naţionale de asigurări sociale de sănătate cu date personale eronate, sau au pierdut/distrus acest document, vor solicita eliberarea unui nou card la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află.
Asiguraţii vor primi cu titlu gratuit noul card de sănătate în situaţia în care cardul conţine date eronate.
Asiguraţii vor plăti contravaloarea serviciilor de producţie şi distribuire prin poştă a noului card, în cazul pierderii/distrugerii cardului iniţial.
Costurile sunt de 2,2 euro + TVA pentru producţia cardului, plus 2,74 lei + TVA pentru distribuirea lui. Plata se va face la sediul casei de asigurări în evidenţa căreia se află asiguratul.

Adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate
În cazul solicitării unui nou card de sănătate, până la primirea acestuia, asiguratul va beneficia de servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.
De asemenea, pentru asiguraţii care refuză primirea cardului de sănătate din motive religioase sau de conştiinţă, în baza unei cereri în care se expun motivele refuzului, casa de asigurări de sănătate va elibera adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate.
Adeverinţa  este valabilă trei luni de la eliberare.

Când va deveni obligatoriu cardul naţional de sănătate?
Până la data de 30 aprilie 2015, sistemul cardului de sănătate va funcţiona în paralel cu actualul sistem de validare a serviciilor medicale. Începând cu data de 1 mai 2015, cardul naţional de sănătate va deveni unicul sistem de validare şi decontare a serviciilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
 

Foarte important!
Cardul de sănătate va asigura accesul la servicii medicale pe teritoriul României. Pentru servicii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unei ţări din spaţiul UE/SEE/Elveţia, asiguratul poate solicita la casa de asigurări eliberarea unui card european de sănătate CEASS.

Persoane contact – Card National – CJAS

37. TIMIŞ Stanga MarietaIstrate Florentina 0736.203.700 / 0256.201.772 tasta3 sef.asigurati@cjastm.ro

 

Comunicat – Începând cu data de 1 mai 2015, cardul naţional de sănătate va fi implementat la nivel naţional

Proiectul cardului naţional de sănătate, demarat de CNAS acum 7 ani, se află la linia de start.
Începând cu data de 1 mai, acesta va deveni unicul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru asiguraţii care au intrat în posesia lui.
CNAS a luat măsurile necesare pentru a fi respectat dreptul garantat prin lege la servicii medicale al tuturor persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate.
Distribuirea cardului de sănătate către asiguraţi a demarat în luna septembrie a anului trecut şi până în prezent au fost distribuite peste 13,6 milioane de carduri.
Începând cu data de 1 mai, asiguraţii care au intrat în posesia cardului vor face dovada calităţii de asigurat şi vor valida serviciile medicale şi farmaceutice pe care le primesc utilizând cardul.

Pentru cei aproximativ 500.000 de asiguraţi care nu au primit cardul de sănătate, furnizorii de servicii medicale vor verifica în sistem calitatea de asigurat a pacientului pentru a-i oferi serviciul necesar. Serviciile medicale acordate fără card de sănătate vor fi monitorizate separat. Se vor face demersurile necesare pentru transferul cardurilor de la o casă de asigurări la alta, pentru a înlesni punerea în posesia asiguraţilor a cardurilor de sănătate.
Tot de la această dată, furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări care nu vor avea funcţional sistemul cardului şi nu vor valida serviciile medicale cu cardul, atunci când asiguratul se prezintă cu el, vor suporta costurile serviciilor acordate din venituri proprii.

Asiguraţii trebuie să înţeleagă că acest card are menirea de a eficientiza sistemul de asigurări de sănătate şi nu de a bloca accesul lor la servicii medicale. El le dă dreptul să controleze modul cum sunt utilizaţi banii în sistem, de unde vor fi decontate doar acele servicii medicale pe care ei le validează. În situaţia în care plătesc pentru un serviciu medical, nu trebuie să valideze acel serviciu cu cardul de sănătate, pentru a evita dubla decontare”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

În data de 1 mai este asigurată permanenţa în toate casele de asigurări din ţară pentru activitatea cu publicul.
De asemenea, se asigură asistenţa tehnică pentru asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale.
Furnizorii care întâmpină probleme legate de utilizarea cardului de sănătate au la dispoziţie Helpdesk-ul din cadrul CNAS pentru a solicita lămuriri şi ajutor, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.
Asiguraţii pot apela numărul de telefon inscripţionat pe cardul de sănătate pentru  orice probleme sau nelămuriri legate de cardul de sănătate, de luni până vineri în intervalul 08:00 – 20:00.
Introducerea cardului de sănătate nu modifică drepturile asiguraţilor la servicii medicale:

– serviciile medicale de urgenţă se vor acorda fără să fie necesară validarea cu cardul, pentru că aceste servicii se acordă atât persoanelor asigurate cât şi celor neasigurate;

de asemenea, copiii cu vârsta până la 18 ani nu au primit card de sănătate, ei beneficiază de servicii medicale conform legii. Aceste servicii se acordă necondiţionat, indiferent dacă parinţii sau tutorii legali sunt sau nu asiguraţi;

– persoanele neasigurate beneficiază ca şi până acum de pachetul minim de servicii medicale.
Implementarea unui proiect la nivel naţional nu este un lucru uşor de realizat. Trebuie să ţinem cont de faptul că acest card de sănătate este extrem de necesar în sistem şi fac apel la responsabilitate din partea tuturor părţilor implicate. CNAS a creat condiţiile de implementare, dar implementarea efectivă se realizează în cabinetele medicilor, atunci când pacientul se prezintă cu cardul de sănătate”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

 

Biroul de presă